Gebruikersvoorwaarden 

PlanJeBudget

PlanJeBudget is een gratis online dienst die er voor zorgt dat je op een gemakkelijke en overzichtelijke manier je eigen financiele overzicht kan genereren. Hiernaast helpt PlanJeBudget je actief met het besparen op verschillende kosten door middel van financiele en huishoudelijke tips. Gebruikers kunnen tevens elkaar helpen door nieuwe tips toe te voegen en commentaar te geven op elkaars tips.

Wat heb je nodig om gebruik te maken van PlanJeBudget?

Een Gebruikersaccount

Om gebruik te kunnen maken van PlanJeBudget, moet je een persoonlijke Gebruikersaccount aanmaken. Wanneer je deze aanmaakt wordt er gevraagd om informatie over jezelf te verschaffen. Geen van deze gegevens zijn verplicht behalve een geldig email-adres. Uiteraard ben je in staat de ingevulde gegevens aan te passen wanneer je dit wenst.

Nadat je je succesvol hebt aangemeld wordt er automatisch een profiel van jouw gegevens gemaakt. Op deze profielpagina vindt je de gegevens die je tijdens de registratie hebt ingevuld.

Informatie die je invult

PlanJeBudget slaat alle informatie die jij openbaar maakt via de website op in haar database. Deze informatie bevat dus zowel je profielgegevens als eventueel ingevulde tips evenals geplaatst commentaar. Het is uiteraard mogelijk om een account te verwijderen. Geplaatste profielinformatie wordt dan verwijderd, overige informatie wordt bewaard maar wel geanonimiseerd.

Informatie die ontstaat tijdens het gebruik van PlanJeBudget

Door het actieve gebruik van de dienst wordt automatische gegenereerde informatie opgeslagen omtrent het gebruik van PlanJeBudget. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en zijn niet te herleiden naar individuele gebruikers.

Waarvoor gebruikt PlanJeBudget