Gebruikersvoorwaarden 

PlanJeBudget

PlanJeBudget is een gratis online dienst die er voor zorgt dat je op een gemakkelijke en overzichtelijke manier je eigen financiele overzicht kan genereren. Hiernaast helpt PlanJeBudget je actief met het besparen op verschillende kosten door middel van financiele en huishoudelijke tips. Gebruikers kunnen tevens elkaar helpen door nieuwe tips toe te voegen en commentaar te geven op elkaars tips.

Wat heb je nodig om gebruik te maken van PlanJeBudget?

Een Gebruikersaccount

Om gebruik te kunnen maken van PlanJeBudget, moet je een persoonlijke Gebruikersaccount aanmaken. Wanneer je deze aanmaakt wordt er gevraagd om informatie over jezelf te verschaffen. Geen van deze gegevens zijn verplicht behalve een geldig email-adres. Uiteraard ben je in staat de ingevulde gegevens aan te passen wanneer je dit wenst.

Nadat je je succesvol hebt aangemeld wordt er automatisch een profiel van jouw gegevens gemaakt. Op deze profielpagina vindt je de gegevens die je tijdens de registratie hebt ingevuld.

Informatie die je invult

PlanJeBudget slaat alle informatie die jij openbaar maakt via de website op in haar database. Deze informatie bevat dus zowel je profielgegevens als eventueel ingevulde tips evenals geplaatst commentaar. Het is uiteraard mogelijk om een account te verwijderen. Geplaatste profielinformatie wordt dan verwijderd, overige informatie wordt bewaard maar wel geanonimiseerd.

Informatie die ontstaat tijdens het gebruik van PlanJeBudget

Door het actieve gebruik van de dienst wordt automatische gegenereerde informatie opgeslagen omtrent het gebruik van PlanJeBudget. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en zijn niet te herleiden naar individuele gebruikers.

Waarvoor gebruikt PlanJeBudget verzamelde informatie over jou?

  • Om het mogelijk te maken deze dienst aan je te verlenen;
  • Om je informatie te sturen over PlanJeBudget en haar diensten (huidig en in de toekomst);
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
  • Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Om PlanJeBudget te verbeteren;
  • Om onafhankelijke vergelijkingen te doen van producten en/of diensten die voor jou interessant kunnen zijn;
  • Om je een waarschuwing te geven inzake je financiële situatie op basis van de gegevens in PlanJeBudget (mits je dit ingesteld hebt);

Bij het registreren voor een account op PlanJeBudget wordt je automatisch opgenomen in de ontvangerslijst van de nieuwsbrief van PlanJeBudget. Bij ieder bericht wat vanuit PlanJeBudget verstuurd wordt zit de mogelijkheid om je af te melden voor deze nieuwsbrief.

PlanJeBudget gebruikt de automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de website en de dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voorzover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal PlanJeBudget jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken (zoals bijvoorbeeld voor het verzenden van reclame). PlanJeBudget kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, hieronder valt niet je IP-adres). Ten slotte kan PlanJeBudget jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtzaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Als je gegevens over jezelf via PlanJeBudget verspreidt, moet je er rekening mee houden dat deze gegevens door anderen kunnen worden gelezen en gebruikt (dit betreft openbare informatie, dus bijvoorbeeld geplaatste tips maar geen infomatie omtrent uitgaves / inkomsten en verwante zaken). Mogelijk wordt deze informatie door derden ook op andere websites geplaatst. Let dus op met het verstrekken van persoonlijke informatie via PlanJeBudget. Als je iets openbaar maakt en/of verspreid via PlanJeBudget, wordt jouw gebruikersnaam altijd vermeld.

Hoe beschermt PlanJeBudget jouw persoonlijke informatie?

PlanJeBudget stelt je niet verplicht om naam, adres, woonplaats of verdere persoonlijke gegevens in te vullen op je PlanJeBudget profiel. Het enige wat verplicht en nodig is om in te vullen in een geldig e-mailadres en een wachtwoord.

Het is te allen tijde mogelijk om gegevens van de website te verwijderen. Je kunt al je financiele gegevens, overzichten en rapportages verwijderen, waardoor ze direct verwijderd worden van de PlanJeBudget server(s). Je Gebruikersaccount kan verwijderd worden door een e-mail te sturen aan support@planjebudget.nl.

Profielwijzigingen en gegevens

Je kunt je eigen (persoon-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw gebruikersaccount. Alle gegevens zijn te wijzigen behalve je email-adres. Mocht je hier verdere vragen over hebben dan kan je een email sturen naar support@planjebudget.nl

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de PlanJeBudget website en/of via berichtgeving aan de gebruikers.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan support@planjebudget.nl